محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/برگزاری جلسه شورای مسکن

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند، جلسه شورای مسکن باحضور فرماندار وروسای ادارات وکارشناس مسکن اداره بهزیستی درمحل فرمانداری برگزار گردید.در این جلسه که با گزارش دهی رئیس مسکن و شهرسازی از روند پیگیری و انجام فعالیت ها آغاز شد . فرماندار این شهرستان بیان داشت: یکی از اولویت های مهم این دولت نهضت ملی مسکن است و می بایست از تمام ظرفیت های شهرستان در جهت پیشبرد و تسهیل روند ساخت مسکن استفاده نمودو ضمن بیان اینکه باید تمامی پیش بینی های خود را در جهت ارائه خدمات بهتر به متقاضیان ارائه دهیم وهیچ بهانه ای در عدم همکاری و عدم توجه به این مسئله مهم پذیرفته نیست وتعیین و تکلیف متقاضیانی که وجه را پرداخت ننموده پیامک را دریافت نموده اند را نیز در اولویت دانست .سپس روسا وکارشناسان ادارات نقطه نظرات وپیشنهادات خود را دراین خصوص بیان نمودند