محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/برگزاری جلسه شورای مشارکت های مردمی بهزیستی شهرستان فراشبند

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند,جلسه شورای مشارکتهای مردمی باحضور فرماندار و رییس وکارشناس مشارکتهای بهزیستی وسایر اعضای شورا و خیرین ونیکوکاران برگزار گردید .دراین جلسه در خصوص رایزنی و هم اندیشی و ارایه راهکارهای لازم جهت ارایه خدمات و‌حمایتهای بهتر و موثرتر در تامین نیازمندیهای معلولین و جامعه هدف تحت پوشش بهزیستی بحث وتبادل نظر گردید.