محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/برگزاری جلسه هماهنگی اجرای برنامه پیشگیری از حوادث و سوانح در شهرستان فراشبند

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی فراشبند در راستای اجرای موثرتر برنامه پیشگیری از حوادث و سوانح ، جلسه ای با حضور مجری طرح و مربیان برگزار گردید. کارشناس پیشگیری اداره ضمن تشریح برنامه و نحوه اجرای آن در پایه های هفتم و هشتم، بر رعایت اصول حرفه ای و آموزشی، برقراری ارتباط موثر با دانش آموزان و ارائه یک آموزش فعال و موثر و تلاش حداکثری در تحقق کامل برنامه تاکید کرد./سمانه قاسمی نژاد