محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/شرکت کارکنان اداره بهزیستی فراشبند در راهپیمایی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فراشبند,به مناسبت روز بصیرت و میثاق امت باولایت کارکنان این اداره به همراه سایر مسئولین و آحاد مردم در راهپیمایی بعد از نماز جمعه برگزار شد شرکت نمودند./سمانه قاسمی نژاد