محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/غربالگری رایگان شنوایی سنجی نوزادن زیر یکسال توسط موسسه انجمن ناشنوایان ملاصدرا

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی فراشبند،به مناسبت روز جهانی شنوایی موسسه انجمن ناشنوایان ملاصدرا ازموسسات تحت نظارت اقدام به انجام غربالگری رایگان نوزادان به مدت یک روز پرداخت./سمانه قاسمی نژاد