محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/مشاوره رایگان

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبندبه مناسبت گرامیداشت هفته ی بهزیستی مرکز مشاوره ذهن از مراکز تحت نظارت انجام مشاوره رایگان ویژه عموم مردم اقدام نمود.