محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/کاشت نهال بالندگی به مناسبت ۱۲ آذر ماه روز جهانی معلولین

به مناسبت ۱۲ آذرماه , روز جهانی معلولین اداره بهزیستی شهرستان فراشبند،با حضور فرماندار ورییس وکارکنان این اداره وتعدادی از جامعه هدف این اداره به کاشت تعدادی اصله نهال به نام مددجویان موفق در عرصه های تحصیلی ,ورزشی,قرآن و هنر در محوطه مجتمع اشتغالزایی بهزیستی اقدام نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند, در این مراسم ،ابتدا رییس بهزیستی شهرستان فراشبند،ضمن خیرمقدم به مدعوین و تبریک روز جهانی افراد دارای معلولیت ،گزارشی از وضعیت جامعه هدف وبرنامه های اجرایی این اداره را ارائه داد.وسپس به کاشت نهال بالندگی با همراهی فرماندار به نام معلولان نخبه شهرستان پرداختند.سمانه قاسمی نژاد