محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فراشبند/ کسب مقام اول در مسابقات قرآن کریم روستاییان و عشایر استان فارس توسط موذن دارای معلولیت شهرستان فراشبند

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فراشبند؛ مسابقات قرآن کریم ویژه روستاییان و عشایر غیور استان فارس با حضور بالغ بر ۳۰۰ نفر از قاریان، حافظان و حاملان قرآن کریم در روز چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ برگزار شد.در این مسابقات توانخواه دارای مشکل بینایی که در رشته اذان از شهرستان فراشبند روستای آویز مقام اول استانی مسابقات روستایی و عشایری را کسب نمودند و به مرحله کشوری راه یافت.که طی مراسمی از وی تقدیر بعمل آمد./سمانه قاسمی نژاد