محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فسا|بازدیدکارشناس اموراجتماعی اداره کل بهزیستی استان فارس از مرکز مثبت زندگی کد۳۴۲ تحت نظارت بهزیستی فسا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، قیامی کارشناس امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان فارس از مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی کد۳۴۲ به صاحب امتیازی راضیه خسرونژاد و تحت نظارت بهزیستی فسا بازدید نمود. در این بازدید قیامی پرونده های اجتماعی موجود در سامانه مثبت زندگی( لایف پلاس)این مرکز مورد بررسی قرار داد.وی همچنین با بازبینی چند پرونده در خصوص شرایط دارا بودن پرونده مددجویی در حوزه اجتماعی مواردی را با مددکاران این مرکز مطرح نمود./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا