محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فسا|بازدید مسئولین بهزیستی فارس از اورژانس اجتماعی بهزیستی فسا

بازدید معاونت امور اجتماعی و کارشناس اورژانس اجتماعی ۱۲۳ اداره کل بهزیستی استان فارس از مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی فسا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، محمودیان معاون اموراجتماعی وفرمانی کارشناس اورژانس اجتماعی اداره کل بهزیستی استان فارس ،معاون اداره بهزیستی فسا از مرکز اورژانس اجتماعی این اداره بازدید نمودند. در این بازدید، قسمت های مختلف اورژانس ازجمله اتاق مشاوره،اتاق قرنطینه ،پرونده های مراجعین ،وضعیت پرسنل مرکز و… مورد بررسی قرار گرفت./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا