محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فسا/بازدیدمسئولین بهزیستی فارس از خانه محبت فسا

بازدید معاونت اموراجتماعی و کارشناس شبه خانواده اداره کل بهزیستی استان فارس از خانه محبت فسا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا ، حمیدرضامحمودیان معاون امور اجتماعی و خسروی کارشناس شبه خانواده اداره کل بهزیستی استان فارس ، معاون و کارشناس شبه خانواده اداره بهزیستی فسا در حضور مدیر مرکز،از خانه کودکان و نوباوگان محبت بازدید نمودند. در این بازدید، شرایط نگهداری فرزندان ،وضعیت مرکز، پرسنل و… مورد بررسی قرار گرفت. همچنین محمودیان در جریان بازدید از مرکز ، با این کودکان بازی فوتبال دستی انجام داد./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا