محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فسا/ بازدید کارشناس دفتر امورتوانمندسازی زنان وخانواده معاونت امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان فارس از مراکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی تحت نظارت بهزیستی فسا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا :

الطافی کارشناس دفتر امور توانمندسازی زنان و خانواده معاونت اجتماعی بهزیستی استان و تقی زاده کارشناس مسئول اجتماعی بهزیستی فسا ، از مراکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی ،بازدید کردند.

دراین بازدید الطافی ،به بررسی پرونده های حوزه اجتماعی مراکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی پرداخت .و نحوه عملکرد مددکاران این مراکز در رسیدگی به پرونده های حوزه اجتماعی را مورد بررسی قرار داد و از صاحب امتیازان این مراکز خواست تا در جهت تشکیل گروه های همیار زنان سرپرست خانوار اقدامات لازم را انجام دهند.


انتهای پیام/فاطمه رضایی