محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فسا/ بازدید کارشناس دفتر فوریت های اجتماعی بهزیستی استان از مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی فسا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا:

رسایی کارشناس دفتر فوریت های اجتماعی اداره کل بهزیستی استان فارس و ناهید رضائیان کارشناس مسئول آسیب های اجتماعی بهزیستی فسا از مرکز اورژانس اجتماعی این اداره بازدیدکردند.

دراین بازدید رسایی ضمن بررسی عملکرد این مرکز ، به موانع و چالشهای موجود اشاره کرد و به ارائه راهکارها و راهنمایی های لازم در زمینه عملکرد بهتر مرکز پرداخت.


انتهای پیام/فاطمه رضایی