محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فسا| برگزاری جلسه آموزشی سرطان شناسی جهت گروههای هدف

برگزاری جلسه آموزشی سرطان شناسی جهت گروههای هدف بهزیستی به مناسبت هفته ملی مبارزه با سرطان توسط مرکز مثبت کد۱۹۱۱تحت نظارت اداره بهزیستی فسا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان فسا، به مناسبت هفته ملی مبارزه با سرطان ، جلسه آموزشی سرطان شناسی جهت گروه های هدف با همکاری مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی کد ۱۹۱۱ تحت نظارت اداره بهزیستی فسا و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد. در این برنامه ، علاوه بر آگاهسازی و آشنایی با انواع سرطان ها ، معاینه و غربالگری سرطان توسط کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی فسا انجام شد و موارد مشکوک جهت انجام آزمایشات و مراحل بعدی به مراکز درمانی معرفی شدند./نرجس نادری روابط عمومی بهزیستی فسا

#ایران_قوی #جمهوریت_اسلامیت_انسانیت #مشارکت_رقابت_سلامت_امنیت #دولت_کار_و_فعالیت