محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فسا/تشکیل کانون صندوق های مالی خرد در اداره بهزیستی فسا

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فسا :

جلسه تشکیل کانون تامین مالی خرد با حضور بدیعی کارشناس و صلح جو رابط موسسه تاک ،الطافی کارشناس دفتر توانمندسازی زنان و خانواده معاونت امور اجتماعی بهزیستی فارس ، فاطمه رضائیان رئیس و تقی زاده کارشناس مسئول اجتماعی بهزیستی فسا،کوهی مجری محلی برنامه صندوق مالی خرد بهزیستی فسا برگزار شد.

در این جلسه که با حضور ۸۰ نفر از اعضای گروههای همیار زنان سرپرست خانوار به عنوان نمایندگان گروه های همیار برگزار شد ،صلح جو رابط موسسه تاک به ارائه گزارش از فعالیت های گروههای همیار زنان سرپرست خانوار پرداخت .
همچنین بدیعی کارشناس موسسه تاک به نحوه تشکیل کانون صندوق مالی خرد ،اهداف کانون ،وظایف و خدمات قابل ارائه به اعضای کانون اشاره کرد و به سوالات حاضرین در جلسه پاسخ داد.

گفتنی است این کانون ها متشکل از ۲۱ گروه می باشد که هیئت اجرایی این دو کانون توسط نمایندگان گروههای همیار انتخاب شدند و وظایف آنها تشریح گردید.

انتهای پیام/فاطمه رضایی