محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|اولین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی و شورای ساماندهی سالمندان بهزیستی شهرستان فیروزآباد برگزار گردید.

باحضور اعضاء مرتبط از ارگانهای مختلف، اولین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی و همچنین جلسه شورای ساماندهی سالمندان بهزیستی شهرستان فیروزآباد در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد ،در این جلسات ضمن بررسی مصوبات جلسات قبل ومشکلات موجودو ارائه گزارش عملکردوراهکارتوسط اعضاء شرکت کننده در جلسه ،مواردی به عنوان مصوبه جدید جهت اجرا مورد تایید اعضاء قرار گرفت./انتهامرتضوی