محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|برگزاری اردوی سیاحتی به مقصدروستای هدف گردشگری آتشکده جهت سالمندان عضوکانون جهاندیدگان یاس سپیدشهرستان فیروزآباد.

به مناسبت گرامیداشت هفته سالمندان وناشنوایان وباهدف تجلیل از سالمندان عزیزعضوکانون جهاندیدگان یاس سپیدشهرستان فیروزآباد باهمکاری اداره بهزیستی ،شبکه بهداشت ودرمان واداره گردشگری ومیراث فرهنگی شهرستان فیروزآباد اردوی سیاحتی به مقصدروستای هدف گردشگری آتشکده جهت سالمندان عضوکانون جهاندیدگان یاس سپیدبرگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین برنامه که باحضورتعدادی ازمسئولین استانی وشهرستان ازجمله :(پورآقایی رئیس اداره بهزیستی ،چندنفرازکارشناسان دانشگاه علوم پزشکی استان ،دکتردوله رئیس شبکه بهداشت ،شهبازی رئیس اداره میراث فرهنگی وگردشگری ،کشاورزرئیس بیمارستان قائم فیروزآباد)،جمعی ازاصحاب رسانه ، چندنفرازکارشناسان اداره بهزیستی وشبکه بهداشت وتعدادچهل نفرازسالمندان عضوکانون جهاندیدگان یاس سپیددرمحل اقامتگاه بومگردی السون بامدیریت حق شناس برگزارگردید،سالمندان  حاضردربرنامه دریک برنامه دورهمی وصمیمانه ضمن صرف ناهاراوقات شادوفرحبخشی راسپری نمودند./انتهامرتضوی