محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|برگزاری جلسه آموزشی باموضوع سلامت روان دردبستان سماشهرستان فیروزآباد.

به مناسبت هفته سلامت روان ،باتلاش وهمکاری کشتکارمسئول واحداورژانس اجتماعی وکارشناس شبه خانواده اداره بهزیستی فیروزآبادجلسه آموزشی باموضوع سلامت روان دردبستان سماء این شهرستان برگزارگردید.
به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین دوره آموزشی صغری کشتکار در رابطه با اهمیت بهداشت و سلامت روان و راه های دستیابی به سلامت بیشتر و پیشگیری از اختلالات روانی مطالب گسترده ای راجهت دانش آموزان بیان نمود./انتهامرتضوی