محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|برگزاری جلسه آموزش فرزند پروری با تاکید بر حل تعارض ها از طریق تقویت مهارت حل مسأله جهت بانوان فرزند خوانده پذیر.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد در ادامه برگزاری برنامه‌های مربوط به گرامیداشت هفته مقام زن و روز مادر جلسه یک ساعته آموزش فرزند پروری با تاکید بر حل تعارض ها از طریق تقویت مهارت حل مسأله در مرکزمثبت زندگی کد ۱۲۳۸ با مدیریت محیط برگزار گردید.در این برنامه آموزشی، کشتکار کارشناس شبه خانواده شهرستان فیروزآباد بعنوان مدرس حضور داشت،در پایان این دوره آموزشی ، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زهرا(س)و روز مادر هدایایی به سرپرستان فرزندان تحت مراقبت در خانواده و دونفر از بانوان موفق تحت پوشش اهدا گردید.طی همین جلسه از تلاش های مددکاران مرکز نیز تقدیر به عمل آمد.
همچنین در سایر مراکز تحت نظارت نیز به همین مناسبت برنامه هایی به شرح ذیل برگزار گردید:

-بازدیدپورآقایی رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزآبادازمجتمع خدمات بهزیستی بخش میمندوتقدیرازبانوان شاغل دراین مجتمع

اهداءوجه نقد به ۳نفر از مادران موفق تحت پوشش مرکز مثبت زندگی با مدیریت رضایی

اهداء تعداد ۲۵ جفت کفش به بانوان تحت پوشش مرکز مثبت زندگی با مدیریت امیدی.

تقدیرازچهارنفرازبانوان موفق تحت پوشش مرکزمثبت زندگی بامدیریت پالیزدان /انتهامرتضوی