محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|برگزاری کارگاه آموزشی مهارت‌های فرزند پروری توسط مرکز مثبت زندگی کد ۸۹۷۲فیروزآباد.

با تلاش و همکاری مرکز مثبت زندگی کد ۸۹۷۲ در تاریخ نهم مهر ماه سال جاری ساعت شانزده کارگاه آموزشی مهارت‌های فرزند پروری جهت بانوان روستای شهید دستغیب فیروزآباد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد در این کارگاه آموزشی که تعداد حدود پنجاه نفر از بانوان اهالی روستا حضور داشتند ابراهیم قانعی خو روانشناس ومدیر مرکزیاد شده به عنوان مدرس نکات گسترده ای راپیرامون موضوعات مرتبط با جلسه جهت حاضرین بیان نمود./انتها مرتضوی