محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|درماه میهمانی خدافرزندان خانه های کودکان ونوجوانان شهرستان فیروزآباددربرنامه ضیافت افطاری، میهمان کارکنان اداره گازاین شهرستان شدند.

به مناسبت ماه مبارک رمضان مانندسالهای گذشته ،باهمکاری ومشارکت خیرخواهانه ومیزبانی کارکنان اداره گازشهرستان فیروزآباد،تمامی فرزندان مقیم دوخانه کودکان ونوجوانان مهرکوثروفاطمه الزهرا س این شهرستان به همراه پرسنل این مراکزمیهمان ضیافت افطاری گردیدند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین برنامه که پورآقایی رئیس اداره بهزیستی به همراه مظفری کارشناس مراکزغیردولتی ،کشتکارکارشناس شبه خانواده وچندنفردیگرازکارکنان این اداره نیزحضورداشتندبرنامه ها به شرح ذیل انجام پذیرفت وفرزندان مقیم مراکزساعات معنوی وشادی راسپری نمودند.

-برگزاری برنامه اذان به صورت زنده توسط مهندس حاج حسن صادقی ازکارکنان اداره گاز

-برگزاری نمازجماعت به امامت حجت الاسلام والمسلمین هاشمی امام جماعت اداره گازوباحضورفرزندان مراکزوسایرحاضرین دربرنامه

-برگزاری برنامه افطاری وپذیرایی ازمیهمانان

-اجرای برنامه مدیحه سرایی توسط مهندس حاج حسن صادقی ازکارکنان اداره گازومداح اهل بیت علیه السلام

-اجرای برنامه سرودتوسط فرزندان خانه کودکان ونوجوانان مهرکوثر

-اجرای برنامه دکلمه توسط فرزندان مرکز./انتهامرتضوی