محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد|عیادت از فرزند تحت مراقبت در خانواده بهزیستی شهرستان فیروزآباد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،  پورآقایی رئیس اداره بهزیستی به همراه کشتکارکارشناس شبه خانواده ، محیط صاحب امتیاز مرکز مثبت زندگی ۱۲۳۸ ، با هماهنگی حسنی مددکار فرزندان تحت مراقبت در خانواده ، جهت عیادت ازیکی از فرزندان تحت مراقبت در خانواده که مدت یک ماه است به بیماری سرطان مبتلا گردیده، اقدام نمودند. در این دیدار صمیمی و دوستانه از سرپرست ایشان دلجویی شده و اطمینان داده شد که در طی این مرحله سخت تنها نخواهند بود. با فرزند در خصوص شرایط بیماری و تلاش و مقاومت صحبت شد.فرزند از تجارب خود صحبت کرد و از تلاش های خانواده راضی بود.در نهایت کارت هدیه ای به مبلغ پنج میلیون ریال که توسط  محیط مدیر مرکز مثبت زندگی تدارک دیده شده بود همراه با گلدان گل و همچنین مبلغ پنج میلیون ریال کمک نقدی از طرف بهزیستی به فرزند هدیه گردید./انتهامرتضوی