محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/اجرای برنامه آگاه‌سازی پیشگیری از حوادث و سوانح جهت دانش آموزان پایه هفتم و هشتم مدارس متوسطه اول شهری و روستایی درشهرستان فیروزآباد.

درراستای اجرای ماموریتهای محوله به سازمان بهزیستی درحوزه امور پیشگیری، برنامه آگاه‌سازی  از حوادث و سوانح جهت دانش آموزان پایه هفتم و هشتم مدارس متوسطه اول شهری و روستایی درشهرستان فیروزآباد در حال اجرا می باشد

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد ، اجرای این طرح پیشگیرانه با برش سه هزار نفراز اوایل آذرماه بین دانش آموزان پسر و دختر در مقاطع یادشده در مدارس متوسطه اول شهری و روستایی آغاز گردیده و پیش بینی میشود که تا دیماه نیز ادامه یابد،لازم به ذکر است که مسئول اجرای طرح ، مرکز مثبت زندگی کد ۸۹۷۲فیروزآباد با مدیریت قانعی وهمکاری تسهیلگران بهروزی و حسانی می‌باشد./انتها مرتضوی