محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/افتتاح خانه کودکان و نوجوانان مهر کوثر شهرستان  فیروزآباددردهه فجرسال هزاروچهارصدویک.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،با حضوردکتر قادری معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، هوشیار مدیر کل بهزیستی فارس،دکتر فروردین نماینده مردم شهرستانهای فیروزآباد،قیروکارزین و فراشبند در مجلس شورای اسلامی ،دکتر کریمی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری فارس ،محمودیان معاون امور اجتماعی بهزیستی فارس ،سلیم حقیقی مدیر روابط عمومی بهزیستی فارس ، خسروی کارشناس شبه خانواده بهزیستی ،دکتر جمشیدی فرماندار شهرستان فیروزآباد،پور آقایی رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد اعضاءهیات امنای مرکزمهر کوثر به همراه تعدادی دیگر از مسئولان شهرستان فیروزآبادوجمع فرزندان مقیم مرکزیادشده ،خانه کودکان و نوجوانان مهر کوثردرفیروزآبادافتتاح گردید.شایان ذکراست که کارساخت مرکزیادشده به همت وهمکاری خیرین وهمچنین اعتبارات دولتی ازسال نودوچهار به مساحت کل هشتصدوسی ونه مترمربع وزیربنای نهصدوچهل مترمربع دردوطبقه آغازوباهزینه ای بالغ بریکصدمیلیاردریال دردهه فجرسال جاری به بهره برداری رسید./