محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برپایی نمایشگاه آثارهنری ،صنایع دستی وموادغذایی معلولین دارای پرونده درطرح CBR درروستاهای شهرستان فیروزآباد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،به مناسبت فرارسیدن سال نومعلولین طرح توانبخشی مبتنی برجامعه ساکن درروستاهای شهرستان همانندسالهای گذشته اقدام به برپایی نمایشگاهی ازدستاوردهای گوناگون درروستای آتشکده فیروزآبادنمودند.این نمایشگاه که ازابتدای سال جاری فعالیت خودراآغازنموده وتاپایان تعطیلات نوروزنیزادامه خواهدداشت، محصولات متنوعی درمعرض دیدبازدیدکنندگان ومسافرین نوروزی قرارگرفته است./انتهامرتضوی