محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری جلسه ستاد هماهنگی وپیگیری مناسب سازی و جلسه شورای ساماندهی سالمندان در فیروزآباد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد با حضور شخص فرماندار شهرستان فیروزآباد،دکتر جمشیدی، مهندس نور افکن معاون عمرانی فرمانداری،مهندس قاسمی بخشدار بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد ، پور آقایی رئیس اداره بهزیستی و سایر اعضاء مرتبط جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید. در این جلسه ضمن بررسی عملکرد شهرداری و سایر ارگانها در زمینه مناسب سازی مواردی به عنوان مصوبه مورد توافق اعضاء قرار گرفته وابلاغ تهیه شده اعضاءنیزتوسط فرمانداربه ایشان اعطاءگردید.همچنین در جلسه‌ای جداگانه با حضور فرماندارواعضای مرتبط ،جلسه شورای ساماندهی سالمندان نیز برگزار گردید./انتهامرتضوی