محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری جلسه شورای اداری درکنارمراسم جشن میلادحضرت علی علیه السلام ،وتجلیل ازمددکاران بهزیستی شهرستان فیروزآباد.

به مناسبت میلادباسعادت اولین اخترتابناک امامت وولایت حضرت علی عیه السلام ،روزمردومددکار،طی مراسمی ازهمکاران ومددکاران بهزیستی فیروزآبادتقدیربه عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین مراسم که باحضورپورآقائی رئیس اداره بهزیستی وتمامی کارکنان این اداره وپرسنل واحداورژانس اجتماعی برگزارگردید.درابتدامراسم باپخش آیاتی ازکلام اله مجیدوسرودملی آغازوپس ازآن رئیس اداره بهزیستی ضمن تبریک فرارسیدن میلادحضرت علی علیه السلام به بیان کمالات آن امام همام پرداخته وازهمکاران خواسته شدتاباالگوگرفتن ازفضایل آن حضرت درتکریم مراجعین کوشاباشند.پس ازآن مسئولین هرواحدبه بیان مسائل موجوددرهرواحدپرداختنددرپایان مراسم نیزرئیس اداره بهزیستی باتقدیم لوح تقدیروهدایای تهیه شده ازمددکاران وسایر پرسنل اداره تقدیرنمودند./انتهامرتضوی