محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری دوره آموزشی ویژه والدین و دانش آموزان توسط واحد پیشگیری مجتمع خدمات بهزیستی شهدای بخش میمند شهرستان فیروزآباد در دهه مبارک فجر.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد ،به مناسبت دهه مبارک فجر واحد پیشگیری مجتمع خدمات بهزیستی شهدای بخش میمند اقدام به برگزاری جلسه آموزشی ویژه والدین و دانش آموزان روستای گود کهلویه به منظور توانمند سازی این گروه هدف با موضوع ارتباط موثر با نوجوانان نمود،جعفری نژاد کارشناس واحد پیشگیری در این جلسه‌آموزشی در خصوص ارتباط موثر با نوجوانان،چالشهای دوران نوجوانی و سایر مطالب مرتبط برای والدین و دانش آموزان صحبت نمود./انتهامرتضوی