محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری مراسم بله برون دونفرازفرزندان تحت حمایت بهزیستی

به یاری خداوندمتعال وباآرزوی خوشبختی برای تمامی فرزندان این مرز وبوم ،مراسم مجلل بله برون دونفراز فرزندان تحت حمایت بهزیستی برگزارگردید  

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد/ پس ازچندین هفته پیاپی تلاش وپیگیریهای فراوان پورآقایی رئیس اداره بهزیستی ،کشتکارکارشناس واحدشبه خانواده ،جمعی از مدیران ،هیات امناوخیرین شهرستان طی مراسم باشکوهی وبارعایت کلیه مواردمرسوم،برنامه  بله برون یکی ازدختران مقیم مرکزفاطمه زهرافیروزآبادبه زیبایی تمام درمحل منزل شخصی کارشناس شبه خانواده شهرستان انجام شد.لازم به ذکراست که قراراست  مراسم جشن عروسی این زوج جوان که هردونفرازگروههای هدف بهزیستی می باشند درتاریخ چهاردهم تیرماه درمحل تالاربهشت شهرستان فیروزآبادبرگزارگردد./انتهامرتضوی