محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری مراسم جشن درمرکزحرفه آموزی شفق تحت نظارت بهزیستی شهرستان فیروزآباد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی فیروزآباد،درتاریخ بیستم بهمن ماه سال جاری به مناسبت دهه مبارک فجرمرکزتوانبخشی وحرفه آموزی شفق بامدیریت خجسته ،تحت نظارت بهزیستی فیروزآبادمراسم جشنی راباحضورپرسنل ،حرفه آموزان مرکزوخانواده های ایشان برگزارنمود./انتهامرتضوی