محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری مراسم جشن نوروز در مراکز تحت نظارت بهزیستی شهرستان فیروزآباد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد ، در آستانه سال نو کلیه مراکز تحت نظارت بهزیستی شهرستان فیروزآباد ، از جمله مرکز حرفه آموزی پسران تابش،حرفه آموزی دختران شفق،مرکز توانبخشی روزانه لاله و لادن و…اقدام به برگزاری مراسم جشن نوروز نمودند.در این مراکز که با حضور هیات امنای مراکز،حرفه آموزان ،خانواده توانخواه،پرسنل مراکز و چند نفر از کارشناسان مسئول  اداره بهزیستی برگزار گردید،حرفه آموزان مراکز ضمن اجرای برنامه های شاد از جمله سرود و نمایش با دریافت هدایای تهیه شده اوقات خوشی را سپری نمودند./انتهامرتضوی