محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/برگزاری نمازجماعت ظهروعصرکارکنان اداره بهزیستی شهرستان فیروزآبادبه امامت حجت الاسلام والمسلمین بشارت امام جمعه شهرستان فیروزآباد.

به منظورترویج فرهنگ نمازونمازخوانی ،نماز ظهروعصرکارکنان اداره بهزیستی شهرستان فیروزآبادبه صورت جماعت وبه امامت حجت الاسلام والمسلمین بشارت امام جمعه شهرستان فیروزآبادبرگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،درنمازجماعت ظهروعصرکارکنان اداره بهزیستی شهرستان فیروزآبادکه به امامت حجت الاسلام والمسلمین بشارت امام جمعه فیروزآباددرمحل اداره بهزیستی شهرستان برگزارگردید،دکترجمشیدی فرماندارشهرستان وکوهستانی معاون سیاسی فرمانداری نیزدرکنارکارکنان بهزیستی دراین برنامه حضورداشتند./انتهامرتضوی