محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/تاکیددکتر قادری معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور برمهارت آموزی فرزندان مقیم خانه های کودکان ونوجوانان بهزیستی وحساسیت وظایف مربیان شاغل دراین مراکز.

به گزارش روابط عمومی شهرستان فیروزآباددکترقادری معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشوردرمراسم افتتاح ساختمان خانه کودکان ونوجوانان مهرکوثرفیروزآبادبراهمت وحساسیت وظایف مربیان شاغل دراین مراکزتاکیدنمود.دکترقادری اظهارنمودفرزندان مقیم خانه های بهزیستی نورچشم ماوامیدآینده مملکت اسلامی هستند ایشان همچنین خواستارتلاش هرچه بیشترمربیان درراستای هدایت فرزندان و مهارت آموزی فرزندان مقیم خانه های کودکان ونوجوانان بهزیستی دررشته های موردعلاقه خودشان  به منظورتامین بهتر آتیه ایشان شدند./انتهامرتضوی