محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/تجلیل از روانشناسان شاغل در خانه های کودکان و نوجوانان تحت نظارت بهزیستی شهرستان فیروزآباد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،با حضور پور آقایی رئیس اداره بهزیستی،خورشیدی عضو هیات مدیره مراکز شبه خانواده وکشتکار کارشناس دفتر شبه خانواده،با اهداء گل و لوح تقدیر از زحمات روانشناسان شاغل در خانه های کودکان و نوجوانان مهر کوثر و فاطمه الزهرا س فیروزآبادتجلیل به عمل آمد./انتهامرتضوی