محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/توزیع لوازم التحریربین گروههای هدف بهزیستی فیروزآباد.

درآستانه فرارسیدن سال تحصیلی جدید باهمکاری ومشارکت شرکت برق منطقه فیروزآباد تعدادی کوله پشتی ونوشت افزارولوازم التحریرازانواع مختلف به گروههای هدف تحت پوشش بهزیستی فیروزآباداهداگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،این اقلام که شامل تعداددوازده عددکوله پشتی وسی ودوبسته لوازم التحریرکلابه ارزش تقریبی شصت میلیون ریال می گردیدبین گروههای هدف تحت پوشش توزیع گردید./انتهامرتضوی