محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/حضور نیروهای اورژانس اجتماعی بهزیستی فیروزآباد در مدارس شهرستان به مناسبت دهه مبارک فجر.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد ، به مناسبت دهه مبارک فجر و به منظور آشنایی دانش آموزان با شرح وظایف و خدمات اورژانس اجتماعی ،نیروهای اورژانس اجتماعی بهزیستی فیروزآباددر چند مدرسه شهرستان حضور یافته و خدمات این واحد را برای دانش آموزان توضیح دادند./انتهامرتضوی