محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/دوره آموزشی پیشگیری از ایدز و انجام تستHIV

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد:

دوره آموزشی پیشگیری از ایدز در مرکز اقامتی میان مدت امید رهایی به مدیریت روا برگزار شد در این دوره آموزشی ضمن آشنایی رهجویان با راههای انتقال و پیشگیری از ایدز از تعدادی از بیماران مقیم مرکز تست HIV گرفته شد.