محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/دیدارعیدانه رئیس بهزیستی باخانواده چهارشهیدشهرستان فیروزآباد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد، به مناسبت فرارسیدن سال نو،پورآقائی رئیس اداره بهزیستی به همراه پورعلی رئیس بنیادشهیدبه دیدارخانواده چهارشهیدشهرستان رفته وازنزدیک سال نورابه ایشان تبریک گفته وهدایای تهیه شده رااهدانمودند./انتهامرتضوی