محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/دیدارفرزندان مقیم خانه کودکان ونوجوانان فاطمه الزهرا(س) بهزیستی فیروزآبادبارئیس اداره بهزیستی به مناسبت روزپدر

به مناسبت میلادحضرت علی علیه السلام وروزپدر فرزندان مقیم خانه کودکان ونوجوانان فاطمه الزهرا(س) بهزیستی فیروزآبادبا پدرمعنوی خود،رئیس اداره بهزیستی دیدارنمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،دراین دیدارفرزندان مرکزباهمراهی مهندس خورشیدی وریحانی مدیرمرکزورئیس هیات مدیره باپورآقائی رئیس بهزیستی دیدارنموده وفرارسیدن روزپدررابه ایشان تبریک گفتند./انتهامرتضوی