محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/غبار روبی و عطر افشانی قبور مطهر شهدای شهرستان فیروزآباد توسط پرسنل مراکز مثبت زندگی و پرسنل و حرفه آموزان مرکز توانبخشی تابش تحت نظارت بهزیستی شهرستان فیروزآباد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد ، به مناسبت دهه مبارک فجر پرسنل مراکز مثبت زندگی و پرسنل و حرفه آموزان مرکز توانبخشی تابش تحت نظارت بهزیستی شهرستان فیروزآباد ضمن عطر افشانی و غبار روبی قبور مطهر شهدای شهرستان فیروزآباد،به مقام والای شهیدان شهرستان ادای احترام نمودند./انتهامرتضوی