محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

فیروزآباد/فرزندان خانه کودک ونوجوانان مهرکوثرفیروزآبادفارس درآغوش پدرانه دکتر قادری معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد،درمراسم افتتاحیه خانه کودکان ونوجوانان مهرکوثردردهه فجرسال جاری، فرزندان مقیم این مرکز دردیداری صمیمانه بارئیس سازمان بهزیستی کشورومدیرکل بهزیستی فارس وهیات همراه ،اوقات شادومسرت بخشی راسپری نمودند.دراین مراسم دکترقادری برمهارت آموزی فرزندان درزمینه های موردعلاقه ایشان به منظورتامین آتیه فرزندان تاکیدنمود./انتهامرتضوی