محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قابل توجه داوطلبان پذیرفته شده  مرحله دوم نهمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی

براساس برنامه ریزی بعمل آمده از روز شنبه مورخ 1401/10/03(حداقل طی یک ماه) به ترتیب رشته شغلی، از طریق تماس تلفنی از پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون استخدامی جهت انجام مصاحبه تخصصی دعوت بعمل خواهد آمد.

آدرس محل مصاحبه : شیرازچهارراه هوابرد خیابان سرباز جنوبی اداره کل بهزیستی فارس

با توجه به پیش بینی امتیاز جهت دارندگان موارد ذیل، چنانچه دارای مستندات مربوطه می باشید مدارک لازم را در روز مصاحبه به همرا داشته باشید .

1-مدرک زبان انگلیسی معتبر (IELTSTOFFELMSRTTOLIMO)

2-برگزیدگان علمی دانشجویی، مقتضی است داوطلبانی که دارای رتبه اول در مقطع تحصیلی میان دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود را دارا می باشند، کارنامه تحصیلی خود که رتبه داوطلب درآن ذکر شده و یا گواهی معتبر از دانشگاه در روز مصاحبه ارائه نمایند. همچنین ارائه گواهی معتبر کسب رتبه برای برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی ضروری می باشد.

۳- مقالات چاپ شده در نشریه های داخلی یا خارجی معتبر علمی پژوهشی، مقالات علمی ترویجی و مقالات مقالات چاپ شده در کنفرانس‌ها و همایش‌های معتبر ملی نمایه شده در (ISC و یا CIVILICA) و همایش‌های بین‌المللی

4- کتاب تالیفی و یا ترجمه

6- گواهی ثبت اختراع مورد تایید مراجع ذیصلاح (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یا بنیاد ملی نخبگان )

6-مستندات مربوطه جهت دارندگان مقام در المپیادهای علمی، جشنواره های معتبر علمی (خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی) و همچنین جشنواره های فناوری، هنری، فرهنگی و ادبی، دینی، رسانه، کودکان و نوجوانان، زنان، دولت و نهادها و سینمایی