محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی ” هشتمین آزمون استخدامی دستگاه اجرایی کشور”

قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی ” هشتمین آزمون استخدامی دستگاه اجرایی کشور”

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان فارس: این اداره کل ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای کلیه پذیرفته شدگان هشتمین آزمون استخدامی دستگاه اجرایی کشور، به اطلاع می رساند بر اساس برنامه ریزی بعمل آمده از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ( حداکثر طی ده روز) به ترتیب رشته شغلی و طی تماس تلفنی از پذیرفته شدگان جهت تکمیل پرونده و معرفی به گزینش دعوت بعمل خواهد آمد.