محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قانون تاسیس

لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 24/3/1359 شورای انقلاب اسلامی

 
‌ماده واحده: در جهت تحقق مفاد اصول 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بهمنظور تأمین موجبات برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت‌و ارزشیابی و تهیه هنجارها واستانداردهای خدماتی و توسعه دامنه اجرای برنامه‌های بهزیستی در زمینه حمایتخانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند و‌ارائه خدمات مختلف به کودکان و تدارک امکاناتپیشگیری ودرمانیوتوانبخشی، توان‌بخشی حرفه‌ای و اجتماعی معلولان جسمی و روانی و تجدید تربیت منحرفین ‌اجتماعی و حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بی‌سرپرست و معلولین غیرقابل توانبخشی و سالمندان نیازمند و آموزش نیروی انسانی خدمات‌ بهزیستی و توان‌بخشی و تأمین موجبات تشویق، جلب مشارکت و فعالیت گروه‌های داوطلب و مؤسسات غیردولتی، سازمان بهزیستی کشور تشکیل‌می‌شود.

‌تبصره 1_ سازمان‌هایی که با تصویب این قانون در سازمان بهزیستی کشور با تمامی کارکنان، تجهیزات دیون و تعهدات ادغام می‌شوند عبارتند از:
_ ‌معاونت امور بهزیستی و تمامی واحدها و وظایف و فعالیت‌های موضوع این ماده واحده مربوط به بهزیستی وزارت بهداری و بهزیستی و سازمان‌های ‌منطقه‌ای بهداری و بهزیستی و مؤسسات ادغام شده و وابسته به آن
_ کمیته امداد امام (نسخ شده است )
_ بنیاد شهید (نسخ شده است)
_ سازمان تربیتی شهرداری تهران
_ مراکز ارتوپدی و دست و پاسازی جمعیت هلال احمر ایران
_ بیمارستان وکلیه منضمات مرکز توانبخشی شفا یحیاییان

چنانچه در آینده تمام یا قسمتی از سازمان‌ها و مؤسسات دیگری وظائفشان در ارتباط با وظیفه و مسئولیت‌های سازمان بهزیستی کشور تشخیص داده شود با تصویب هیأت وزیران با کلیه ابواب جمعی متعلقه از وزارتخانه یا سازمان و مؤسسه مربوط منتزع و به سازمان بهزیستی کشور منتقل می‌شود و از تاریخ انتقال تابع مقرراتی این سازمان خواهد بود.

‌تبصره 2_ سازمان بهزیستی کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و رییس آن توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب می‌گردد.

‌تبصره 3_ اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1359 کل کشور ذیل مؤسسات و ردیف‌های مربوط به سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که در‌ سازمان بهزیستی کشور ادغام می‌شوند توسط سازمان برنامه و بودجه از ذیل آنها حذف و در اختیار سازمان بهزیستی کشور گذارده می‌شود.

تبصره 4_ مطابق ماده 2 قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359 مصوب 9/11/1375 مجلس شورای اسلامی تبصره (4) به دو تبصره 1_4 و 2_4 اصلاح شده است.
تبصره 1_4 امور اجرایی بهزیستی در هر استان به عهده مدیرکل بهزیستی استان می‌باشد که توسط رییس سازمان بهزیستی کشور منصوب می‌گردد.
‌تبصره 2_ 4 به منظور جلب کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی کشور شورایی بنام شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی با‌ بهزیستی در ستاد مرکزی سازمان و شورای مشارکت‌های مردمی با بهزیستی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها به شرح زیر تشکیل می‌گردد:

‌الف_ ترکیب اعضای شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی با بهزیستی عبارتند از:
1. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس شورا
2. وزیر کشور یا معاون وی
3. رئیس سازمان بهزیستی کشور به عنوان دبیر شورا
4. نماینده دبیرخانه ائمه جمعه و جماعات
5. شهردار تهران
6. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه
7. پنج نفر از معتمدین محلی به انتخاب رییس سازمان
 
*مسئولیت هماهنگی وسیاست‌گذاری و نظارت بر امور شوراهای استان و شهرستان با شورای مرکزی مشارکت‌های مردمی با بهزیستی خواهد بود.
 
ب _ ترکیب اعضای شورای مشارکت‌های مردمی با بهزیستی استان عبارتند از:
1. استاندار
2. امام جمعه مرکز استان
3. شهردار
4. مدیرکل بهزیستی استان
5. مدیرکل اوقاف و امور خیریه
6. پنج نفر از معتمدین محلی به انتخاب مدیرکل بهزیستی استان
 
ج _ ‌ترکیب اعضای شورای مشارکت‌های مردمی با بهزیستی شهرستان عبارتند از:
1. امام جمعه مرکز شهرستان
2. ‌فرماندار
3. رئیس اداره بهزیستی شهرستان
4. رئیس اداره اوقاف و امور خیریه
6. شهردار مرکز شهرستان