محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قربانی چند راس گوسفند به مناسبت عید قربان و توزیع میان مددجویان تحت پوشش

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان سرچهان، در روز عید قربان در راستای تحقق آئین ابراهیمی و توجه ویژه به قربانی نمودن هوای نفسانی، خیرین سخاوتمندو مخلص همت نموده و با کشتار چند راس گوسفند در این امر خداپسندانه مشارکت کردند و سپس آنرا میان مددجویان تحت پوشش توزیع نمودند.