محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین|برگزاری جلسه شورای زکات در دفتر امام جمعه شهرستان قیروکارزین

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان قیروکارزین
جلسه شورای زکات با هدف بررسی مفاد شیوه نامه اجرایی جمع آوری زکات فطریه با حضور اعضا شورا در مکان دفتر امام جمعه شهرستان برگزار و پیرامون روند جمع آوری و‌توزیع مبالغ بحث و تبادل نظر صورت گرفت.