محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین|جلسه هماهنگی جهت برگزاری مانور مدیریت صحنه خودکشی.

با حضور ادارات و ارگانهای مرتبط (۱۱۰،،۱۱۵،،۱۲۳،،۱۲۵،،)و هلال احمر ،جلسه هماهنگی در راستای اجرای مانور خودکشی در محل اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی قیروکارزین

در این جلسه ابتدا مرادی رئیس اداره بهزیستی در خصوص چگونگی اجرای این مانور ،زمان و مکان اجرا توضیحاتی ارائه دادند.سپس محمدپور مسئو ل اورژانس و آرین سوپروایزر مرکز ،به تشریح پروتکل اجرایی مانور پرداختند.مقرر گردید صبح شنبه راس ساعت ۹ صبح همزمان با سراسر استان این مانور با حضور اعضای شرکت کننده اجرا گردد./انتها امینی