محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/ارائه خدمات دندان پزشکی بصورت رایگان به مددجویان بهزیستی در شهر کارزین مرکز مثبت زندگی با کد ۷۸۹۳با همکاری مرکز بهداشت ودرمان این شهردر روز ولادت با سعادت حضرت علی (ع) با دعوت از پزشک متخصص زهرا محسن پور اقدام به معاینه مددجویان تحت پوشش نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزینبه مناسبت ولادت با سعادت حضرت علی (ع)دکترزهرا محسن پور دندانپزشک با اقدام خدا پسندانه تعداد ۷۰ نفر از مددجویان تحت پوشش بهزیستی قیروکارزین را در مرکز مثبت زندگی مورد معاینه قرار داد و خدماتی از قبیل کشیدن دندان ،جرم گیری و….را بصورت رایگان ارائه نمود./انتها امینی