محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/بازدیدحجت الاسلام والمسلمین شریف زاده داستان شهرستان قیروکارزین به همراه عسکری فرد معاون دادستان استان فارس از مرکز اقامتی میان مدت نوید رستاخیز

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزین

در این بازدید عسکری فرد معاون دادستان استان از پرونده های رهجویان مقیم مرکز که توسط دادستان ارجاع شده بود بازدید کرد ودر جریان نحوه نگهداری، درمان ، بازپروری مددجویان ، مسائل و مشکلات این مراکز قرار گرفت و درخصوص رفع برخی مشکلات ارائه راهکار داد./انتها امینی