محمدرضا هوشیار

شعار سال

خبر ویژه

قیروکارزین/بازدید مدیرکل بهزیستی فارس از مرکز مثبت زندگی با کد ۷۸۹۳در شهر کارزین

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان قیروکارزیندر ادامه سفر یک روزه هوشیار مدیر کل بهزیستی فارس و هیات همراه از مرکز مثبت زندگی با کد ۷۸۹۳ در شهر کارزین از وضعیت مناسب سازی مرکز ،بارگزاری بازدیدها و گزارش مددکاری در سامانه لایف پلاس ،دوره های آموزشی مددکاران ،اشتغال های ایجاد شده و مسکن های احداثی جامعه هدف مورد بررسی قرار گرفت./ انتها